Tjänar du vad du förtjänar?

Alla vill få ut så mycket som möjligt av ett lönesamtal, men få vet hur man förbereder sig.

Det hela är mycket enkelt. Svara bara på påståendena här intill. Och svara sanningsenligt. Tänk på att ditt resultat inte är ett definitivt svar på vilken lön du ska ha, utan snarare en fingervisning om en rimlig nivå och en förklaring av vilka faktorer som påverkar lönen.

Okej? Då kör vi!

Du bör som [profession] ha en lön någonstans mellan [low span] och [high span] kr.

Lönen sätts individuellt och vilken lön du ska ha är en förhandlingsfråga. Det är olika faktorer som värderas. Men det är alltid arbetsuppgifterna som lägger grunden för lönen. Sedan tillkommer en mängd parametrar som tillför plus och minus till det som värderas. Som medlem i Unionen hjälper vi dig med råd i löneförhandlingen.

Enligt de svar du angivit bör du som [profession] ha en lön någonstans mellan [low span] och [high span] kr.

Lönen sätts individuellt och vilken lön du ska ha är en förhandlingsfråga. Men din nuvarande lön ligger lägre än den nivå du borde ligga på. Kontrollera att du angivit rätt yrke.

Det är olika faktorer som värderas. Men det är alltid arbetsuppgifterna som lägger grunden för lönen. Sedan tillkommer en mängd parametrar som tillför plus och minus till det som värderas. Som medlem i Unionen hjälper vi dig med råd i löneförhandlingen.

Enligt de svar du angivit bör du som [profession] ha en lön någonstans mellan [low span] och [high span] kr.

Lönen sätts individuellt och vilken lön du ska ha är en förhandlingsfråga. Men din nuvarande lön ligger högre än den nivå du bör ligga på, så förmodligen gör du ett jättebra jobb!

Det är olika faktorer som värderas. Men det är alltid arbetsuppgifterna som lägger grunden för lönen. Sedan tillkommer en mängd parametrar som tillför plus och minus till det som värderas. Som medlem i Unionen hjälper vi dig med råd i löneförhandlingen.

Du bör som [profession] ha en lön från ungefär [low span] kr. Lönen sätts individuellt och vilken lön du ska ha är en förhandlingsfråga. Men din nuvarande lön ligger lägre än den nivå du borde ligga på. Kontrollera att du angivit rätt yrke.

Det är olika faktorer som värderas. Men det är alltid arbetsuppgifterna som lägger grunden för lönen. Sedan tillkommer en mängd parametrar som tillför plus och minus till det som värderas. Som medlem i Unionen hjälper vi dig med råd i löneförhandlingen.

Du bör som [profession] ha en lön från ungefär [low span] kr, så du ligger bra till idag.

Lönen sätts individuellt och vilken lön du ska ha är en förhandlingsfråga.

Det är olika faktorer som värderas. Men det är alltid arbetsuppgifterna som lägger grunden för lönen. Sedan tillkommer en mängd parametrar som tillför plus och minus till det som värderas. Som medlem i Unionen hjälper vi dig med råd i löneförhandlingen.


OBS! Har du arbetat kortare än tre år kan
du läsa om ingångslöner här