Tjänar du vad du förtjänar?

Förbered dig inför lönesamtalet med Löneratorn!

Det är mycket enkelt. Svara bara sanningsenligt på påståendena här intill. Tänk på att resultatet inte är ett definitivt svar på vilken lön du ska ha, snarare en fingervisning om rimlig nivå och en förklaring av vilka faktorer som påverkar.

Okej? Då kör vi!

Bli medlem, få lönecoachning!

Du bör som [profession] ha en lön någonstans mellan [low span] och [high span] kr.

Lönen sätts individuellt och vilken lön du ska ha är en förhandlingsfråga. Det är olika faktorer som värderas. Men det är alltid arbetsuppgifterna som lägger grunden för lönen. Sedan tillkommer en mängd parametrar som tillför plus och minus till det som värderas. Som medlem i Unionen hjälper vi dig med råd i löneförhandlingen.

Vill du optimera ditt lönesamtal? Alla som är medlemmar i Unionen kan få personlig coachning inför lönesamtalet. Läs mer om lönecoachningen här, eller ring 0770-870 870 så hjälper vi dig!

Bli medlem, få lönecoachning!

Enligt de svar du angivit bör du som [profession] ha en lön någonstans mellan [low span] och [high span] kr.

Lönen sätts individuellt och vilken lön du ska ha är en förhandlingsfråga. Men din nuvarande lön ligger lägre än den nivå du borde ligga på. Kontrollera att du angivit rätt yrke.

Vill du optimera ditt lönesamtal? Alla som är medlemmar i Unionen kan få personlig coachning inför lönesamtalet. Läs mer om lönecoachningen här, eller ring 0770-870 870 så hjälper vi dig!

Bli medlem, få lönecoachning!

Enligt de svar du angivit bör du som [profession] ha en lön någonstans mellan [low span] och [high span] kr.

Lönen sätts individuellt och vilken lön du ska ha är en förhandlingsfråga. Men din nuvarande lön ligger högre än den nivå du bör ligga på, så förmodligen gör du ett jättebra jobb!

Vill du optimera ditt lönesamtal? Alla som är medlemmar i Unionen kan få personlig coachning inför lönesamtalet. Läs mer om lönecoachningen här, eller ring 0770-870 870 så hjälper vi dig!

Bli medlem, få lönecoachning!

Du bör som [profession] ha en lön från ungefär [low span] kr. Lönen sätts individuellt och vilken lön du ska ha är en förhandlingsfråga. Men din nuvarande lön ligger lägre än den nivå du borde ligga på. Kontrollera att du angivit rätt yrke.

Vill du optimera ditt lönesamtal? Alla som är medlemmar i Unionen kan få personlig coachning inför lönesamtalet. Läs mer om lönecoachningen här, eller ring 0770-870 870 så hjälper vi dig!

Bli medlem, få lönecoachning!

Du bör som [profession] ha en lön från ungefär [low span] kr, så du ligger bra till idag.

Lönen sätts individuellt och vilken lön du ska ha är en förhandlingsfråga.

Vill du optimera ditt lönesamtal? Alla som är medlemmar i Unionen kan få personlig coachning inför lönesamtalet. Läs mer om lönecoachningen här, eller ring 0770-870 870 så hjälper vi dig!

OBS! Har du arbetat kortare än tre år kan
du läsa om ingångslöner här